Generare cod de bare QR pentru AFM

Conform ghidului AFM, facturile emise de instalatori, ce se vor urca pe portalul AFM, la depunerea dosarului, trebuie să conțină un cod QR cu anumite informații. La cererea clienților, eGestiune a implementat acestă funcționalitate. Tot ce trebuie facut, este sa apăsați pe butonul completare date AFM, când se da listare factura.

Dacă nu se va ține stocul produselor, trebuiesc definite produsele de tipul Serviciu.

eGestiune suportă facturarea fiecărui produs în parte sau facturarea pe kit. Dacă se merge pe varianta de kit, detalierea produselor componente se poate face în tabul Descrieri, în câmpul Text pentru factura, la modificarea unui produs.

După ce punem produsele pe factură, selectăm clientul și facturierul, se apasă pe butonul „Listare factura”, unde vom avea acces la fereastra de completare a datelor pentru AFM, apăsând pe butonul „Completare date AFM”.

Se completează datele din interfață, la puterea instalată se pune doar numărul cu puterea instalata cu 2 zecimale, desparțite cu virgula, așa cum cere ghidul. Județul, localitatea si localitatea componentă se pot alege din nomenclatorul de localitați folosit și de AFM, din această cauza, la prima accesare a acestei ferestre, este posibil sa trebuiască să așteptați descărcarea întregului nomenclator de localități din România. După ce se descarcă, trebuie sa alegeți începând cu județul. Seriile pot fi aduse cu copy/paste din fișiere excel sau scrise manual. Dacă se scrie manual, după adăugarea unei serii, nu se va șterge conținului câmpului, fiindcă de obicei, diferă doar ultimele caractere.

Tot textul pentru codul de bare QR, se pune în observații subsol.

Unii clienți doresc sa pună pe factură Locul de implementare. Pentru acest lucru, este necesar sa fie definit un punct de lucru pe client, la denumirea punctului de lucru, vom trece „Locul de implementare”, se dezactiveaza adresa de facturare și se completeaza Adresa de livrare a punctului de lucru cu adresa de instalare.

Nu uitați să alegeți punctul de lucru care se va factura, precum în captura de mai jos. Dacă e blocată interfața, trebuie să dați întâi „Deblocare”. La listarea facturii, vânzarea se blochează automat.

Mai trebuie să dezactivăm parametrul „Pe factura personalizata, se afiseaza titlurile pentru punctul de lucru” și atunci la detalii client, se va vedea precum în captura de mai jos:

Alți parametri care trebuie luați în considere pentru acest mod de lucru sunt:

  • Pe factura personalizata, se ascunde banca si contul clientului daca nu sunt setate
  • Pe factura personalizata, codul QR se pune pe urmatoarea pagina
  • Text pentru afisat pe factura de iesire antet

Ultimul parametru, poate fi completat cu un text de genul:

Cod instalator X

Suma de 20,000.00 lei se suportă de către AFM, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Subsemnatul(a), persoana fizica _________ identificat prin CI/BI seria _ si nr. cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, declar pe propria raspundere ca am primit produsele din factura si adresa locuintei de instalare a produselor este ________________.

Putere instalata:

Unde X este codul dvs. de instalator, iar restul detalor, se vor completa pentru fiecare factura. Dacă se completeaza acest parametru, la fiecare factura noua, în antet, se va pune acest text, care mai poate fi modificat, dacă se dorește.

Dacă lista de produse este mai lungă, atunci trebuie neapărat mutat codul de bare QR pe pagina următoare, activând parametrul amintit. La factura, se va mai adauga o pagina, precum cea de mai jos.

Powered by BetterDocs

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *